Intermediaburo
Image default
Zakelijke dienstverlening

VOG online aanvragen

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een officieel document waarin staat of iemand al dan niet een strafblad heeft. De verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bevat alle informatie die in heel Nederland in de politiedatabanken te vinden is.

De verklaring wordt gebruikt om de geschiktheid van een persoon voor een bepaalde baan of activiteit te beoordelen. Om een Verklaring Omtrent het Gedrag te verkrijgen, moet u een ingevulde aanvraag indienen. Dit kan via de website van mijnvogaanvragen.nl. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal vervolgens de politie in uw woonplaats een verzoek om informatie uit hun databanken. De politie voert een onderzoek uit en stuurt de gevonden informatie door naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal deze informatie vervolgens gebruiken om te beoordelen of u al dan niet geschikt bent voor de baan of de activiteit.

 

Ik ben eerder in aanraking gekomen met de politie. Krijg ik mijn VOG?

Tijdens de screening wordt er gekeken op de relevantie van het misdrijf met de reden waarvoor u de VOG aanvraagt. Dus het is goed mogelijk dat u alsnog in aanmerking komt voor een goed gedrag (Verklaring Omtrent het Gedrag). Als u een Verklaring Omtrent het Gedrag wilt aanvragen, kunt u dat doen via de website van mijnvogaanvragen.nl of u kunt simpelweg klikken op vog aanvragen

 

Welke screeningsprofiel moet ik selecteren voor mijn VOG?

Het soort screeningprofiel dat u voor uw Verklaring Omtrent het Gedrag kiest, hangt af van de reden waarom u het nodig hebt. In de meeste gevallen zult u kunnen kiezen tussen een basis- en een uitgebreid profiel. Het basisprofiel is bedoeld voor mensen die een VOG nodig hebben voor algemene doeleinden, zoals werken met kinderen of vrijwilligerswerk. Het uitgebreide profiel is voor mensen die om specifieke redenen een VOG nodig hebben, zoals werken in de veiligheidssector of betrokken zijn bij internationale zaken. Als u niet zeker weet welk profiel u moet kiezen, kunt u simpelweg aangeven dat u niet weet op welke profielen u gescreend moet worden. De specialisten van mijnvogaanvragen.nl zullen voor u de profielen selecteren die voor u van toepassing zijn.

 

https://www.mijnvogaanvragen.nl/