Intermediaburo
Image default
Banen en opleidingen

Statutair financieel directeur

Functie

Je geeft management- en budgetadvies aan financiële diensten en bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van financiële activiteiten van OCMW-diensten.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de chief financial officer worden bepaald door de organieke wet.

Profiel

 • Belgische nationaliteit hebben of burger zijn van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Niet worden beroofd van hun burgerrechten en politieke rechten;
 • Heb onberispelijk gedrag 4. Houd u aan de dienstplichtwet;
 • De vereiste fysieke conditie hebben;
 • Voldoen aan de eisen van taalregelgeving;

Ten minste houder zijn van het diploma of certificaat dat in aanmerking wordt genomen bij de aanwerving van A-niveau functies ten dienste van het land, de gemeenschap en de regio (volgens de “BVCGC General Secretary and Treasurer’s Administrative and Financial Regulations on 12 april 2008” Regelgeving)

Deze diploma’s en getuigschriften moeten worden afgegeven door een Belgische universiteit (met inbegrip van aan de universiteit verbonden scholen), of afgegeven bij wet, decreet of nationale toetsingscommissie of een instelling die is opgenomen in de nationale examencommissie.

Het is ook mogelijk om een ​​diploma of getuigschrift te aanvaarden dat gelijkwaardig is aan een van de bovengenoemde diploma’s of certificaten behaald in overeenstemming met een internationaal verdrag of overeenkomst verkregen in overeenstemming met buitenlandse regelgeving, of een vergelijkingsprocedure die van toepassing is op het gebruik van buitenlandse diploma’s en certificaten.

Slagen voor het examen bedoeld in hoofdstuk 5.

Wij bieden u

 • Fulltime wettelijke functie
 • Salaris: wettelijke salarisschaal gekoppeld aan de index (5.443,89 euro-8.020,82 euro)
 • Eindejaarsbonussen
 • Gratis openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering: (Interventie op OCMW: 50%)
 • vorming
 • Aantrekkelijk vakantiesysteem

https://www.vindazo.be/vacatures/directeur.html