Intermediaburo
Image default
Financieel

Uw ondernemingsplan laten maken

Wij schrijven voor u een compleet plan inclusief de financiën en begeleiden u bij uw financieringsaanvragen. De ondernemersplannen welke wij schrijven bevatten marktonderzoek, de marketing mix, een Swot-analyse, confrontatiematix en een boekhoudkundig sluitend financieel deel. Laatste bevat de beginbalans na kredietverlening of participatie,de exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen per maand en de eindbalans.

Ook kunt u aan de gemeente of uw makelaar het ondernemingsplan overhandigen als u interesse heeft in een unit. Onze slagingskans bij makelaars is 100%.

Wij zijn de specialist in het schrijven van uitstekende businessplannen. U ontvangt een hoogwaardig plan welke tegemoet komt aan de wensen van de financier, de gemeente, de makelaar of de RVO. We onderzoeken alle trends en ontwikkelingen in uw markt, de stengths, de weaknesses, de opportunities, de threats en stellen de balansen en financiele ramingen op. Vervolgens nadat wij het ondernemingsplan na 7 dagen aan u hebben gepresenteerd kunt u het plan doornemen voor uw aanpassingen. 2 dagen later krijgt u een definitief rapport. Onze clienten zijn altijd tevreden met deze tweede versie.

Customized rapport

Ons ondernemingsplan is maatwerk, compleet opgesteld volgens de wensen van de client en de financier. We kunnen afspreken op ons kantoor om alles geheel door te nemen of we bespreken alles telefonisch. Zodoende verbeteren we uw idee. Ook hebben we aandacht voor de financiele haalbaarheid. Het plan is dus een werkelijke improvement ten opzichte van het oorspronkelijke idee.

Marketresearch

We nemen al het marktresearch mee welke online te vinden is op uw vlak. De doelgroepen worden bepaald en een DESTEP-analyse en concurrentiematrix worden uitgevoerd. We kijken als het ware door de ogen van uw toekomstige klant en stellen vast waarom hij voor u zou kiezen.

We maken de trends in uw sector inzichtelijk en stellen vast hoe we uw Unique Selling Point daarin kunnen gebruiken. De bronnen van de research zijn van het CBS, de brancheverenigingen en overige onderzoeken. Dit wordt ook wel desk research genoemd. We volgen altijd de regels van de APA-bron methodiek zodat de ontvanger van het bedrijfsplan de genoemde en onderzochte feiten daarin kan toetsen.

Samen maken we er wat van

Naast het schrijven van het plan ondersteunen we u ook tijdens de financieringsaanvragen. We verstrekken u advies met betrekking tot het concept, gepland verdienmodel en financiële begrotingen.

Bezoek onze website voor info of bel voor een gratis afspraak.

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl