Intermediaburo
Image default
Dienstverlening

EHBO cursus: Waarom is het belangrijk?

De EHBO cursus van het bedrijf is een fundamenteel instrument, niet alleen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, maar vooral voor de veiligheidscultuur van werknemers en werkgevers in hun dagelijks leven.

Het hebben van de middelen en de basisbegrippen om met noodsituaties om te gaan is belangrijk, zowel op de werkplek als in het dagelijks leven. Het tijdig weten te handelen kan dus een verschil maken in het redden van een leven: in dit artikel zullen we zien wat een EHBO cursus is en waarom het belangrijk is.

Hoe de EHBO cursus werkt

De onderwerpen die in de cursus aan bod komen, kunnen een volledig overzicht geven van de interventies die nodig zijn om beter met noodsituaties om te gaan. Veel voorkomende gevallen waarin actie een leven kan redden zijn onder meer een hartstilstand, een elektrische schok, astma, allergische reacties, posttraumatische uitwendige bloedingen, enz.

Vaak is het risico dat we in de aanwezigheid van dergelijke gebeurtenissen niet ingrijpen omdat we niet precies weten hoe we ons moeten gedragen, of verkeerde manoeuvres uitvoeren die de situatie zelfs kunnen verergeren.

Daarom gaan de cursussen over onderwerpen (theoretisch en praktisch) die zeer nuttig kunnen zijn op het werk of in het dagelijks leven, zoals:

– het herkennen van een medisch noodgeval;
– het reddingssysteem te waarschuwen;
– het uitvoeren van interventies voor eerste hulp;
– de specifieke risico’s van de uitgevoerde activiteit kennen.

Het versterken van een gezondheids- en veiligheidscultuur, in alle soorten omgevingen en contexten, is belangrijk voor alle burgers, die over instrumenten kunnen beschikken om zich in verschillende situaties gezond en veilig te gedragen.

 

Vermindering van het aantal arbeidsongevallen

Een van de belangrijkste voordelen van een EHBO cursus is de vermindering van het aantal ongevallen binnen het bedrijf.

Dankzij eerste hulp trainingen worden werknemers zich meer bewust van bedrijfsrisico’s. Zij maken zich meer zorgen over de veiligheid en zijn in staat om potentiële gevaren en risico’s van bedrijfsongevallen te identificeren voordat ze zich voordoen.

Een hoog niveau van kennis van gezondheidsrisico’s vermindert ongevallen als gevolg van nalatigheid, onoplettendheid of gebrek aan kennis.

Goed opgeleide werknemers worden op de hoogte gehouden van de nieuwste interventie praktijken bij ongevallen. De trainers zijn altijd gekwalificeerd en handelen (vaak) direct in de aanwezigheid van het publiek, waardoor ze in staat zijn om een hoog niveau van face-to-face training te geven aan de hand van voorbeelden van echte reddingsacties.

 

Bezoek de website van arehbo voor meer informatie.