Intermediaburo
Image default
Zakelijke dienstverlening

Loopbaanadvies of outplacement

Loopbaanadvies- of outplacement. Helpt het?

Steeds meer mensen maken gebruik van de diensten van een outplacement- of loopbaanadviesbureau. Maar wat doet zo’n bureau nu precies. We gingen op onderzoek uit en leggen het u uit.

Loopbaanadvies- of outplacement biedt inzicht in uw competenties en affiniteiten en de daarbij aansluitende loopbaanmogelijkheden. Het traject bestaat uit een combinatie van gesprekken, vragenlijsten en oefeningen. In individuele sessies werkt de medewerker met een vaste loopbaanadviseur en met behulp van een werkboek als belangrijk instrument, aan een scherpe zelfanalyse. Dit “beeld” van uzelf wordt gekoppeld aan uw loopbaanstappen.

De zelfanalysemethodiek die daarbij gebruikt wordt kan verschillen maar zijn de afgelopen jaren veelal wel betrouwbaar gebleken.

Onderdelen van een gebruikte methodiek kan zijn:

–      Kernpunten vaststellen uit werkervaring, opleiding en vrijetijdsbesteding en de wijze waarop uw keuzes tot stand zijn gekomen.

–      Het bepalen van de sterke- en minder sterke eigenschappen en vaardigheden.

–      Inventarisatie van succesbeleving, behoeften en voorkeuren. In combinatie met het, binnen deze zelfanalyse verkregen, “Persoonlijkheidsprofiel” worden vervolgens de meest passende loopbaanmogelijkheden vastgesteld. Daarna worden de uitkomsten besproken in het licht van de concrete mogelijkheden op de interne of externe arbeidsmarkt.

Een dergelijk intensief traject leidt meestal tot weloverwogen keuzes en geeft u energie voor volgende stappen. Deze “doorleefde” zelfanalyse vormt een uitstekende basis voor uw zelfmarketing en presentatie bij uw verdere loopbaanstappen.

Het traject wordt vaak afgesloten met een persoonlijk, schriftelijk loopbaanadvies, waarin tevens aanbevelingen zijn opgenomen met betrekking tot uw verdere persoonlijke ontwikkeling.

Een loopbaanadvies of outplacementtraject omvat gemiddeld 10 tot 12 sessies en is veelal maatwerk. Op basis van een vrijblijvend oriënterend gesprek worden uw vragen en behoeften met u besproken. Het outplacement- of loopbaanadviesbureau maakt met u een schets van de aard en inhoud van een coachingtraject, dat u verder helpt in het verwezenlijken van vervolgstappen in uw verdere carrière.

https://www.outplacementbureau.nl