Intermediaburo
Image default
Bedrijven

Return On Investment

In de financiële wereld wordt het begrip ROI vaak gebuikt. ROI betekent Return On Investment en dit betekent in het Nederlands rendement op investering. Oftwel hetgeen jij terugkrijgt wanneer je tijd, geld of een andere vorm van investering in iets steekt. De ROI laat het rendement van een investering zien. Nu vraag je jezelf waarschijnlijk af hoe je dit kunt berekenen en waar het uit bestaat. Wanneer je de ROI wilt berekenen kun je de volgende formule toepassen:

 

ROI = (geschatte) opbrengst / investering (kosten) x 100%

 

Wanneer hier een negatief getal uitkomt betekent dit dat je verlies hebt gemaakt. De keerzijde is uiteraard dat je winst hebt gemaakt. In dit geval komt er een positief getal uit de formule.

 

 

ROMI Het begrip ROI is niet alleen bekend in de economsiche of financiële sector maar ook steeds vaker in de marketing. Deze variant wordt ook wel ROMI genoemd. Dit staat voluit voor Return On Marketing Investment. Door gebruik te maken van big data zijn de resultaten van extra campagnes steeds beter te zien, ondanks dat deze marketingcampagnes vrij moeilijk te meten zijn. Wanneer jij je SEO wilt gaan meten is ROMI een geschikte methode om dit te doen, maar wat is seo dan precies? Meer informatie over deze onderwerpen vind je op de website van Web Wings.

 

 

Waarom gebruik maken van deze formule

 

Aan het bereken van je ROI zitten voordelen. Je kunt namelijk van te voren als berekenen of de investering die je wilt gaan doen het überhaupt wel waard is. Wanneer dit niet zo is kun je het plan beter schrappen en er niet aan beginnen. Dit is zeker van belang als je in zee zou willen gaan met één of meerdere investeerders van buitenaf.

 

Geen garantie

 

Echter zit er ook een nadeel aan het berekenen van de ROI. De formule houdt namelijk geen rekening met de risico’s van de investering. Een investering brengt namelijk altijd risico’s met zich mee. Alle risico’s van een bedrijf of onderneming worden met verschillende kerngetallen berekend bijvoorbeeld solvabiliteit en liquiditeit. Aan de hand van al deze getallen kun je voor jezelf uitzoeken of een inve4stering zich ook daadwerkelijk gaat terug betalen.

https://web-wings.nl/return-on-investment-roi-wat-is-het/